capillare oscillante.jpg

 

 

 

 

Czym różni się od innych technologii?

Porównanie alkoholomierza z innymi technologiami

Definicja mierzonych parametrów.

Po pierwsze, bardzo ważne jest zrozumienie definicji każdego słowa. Poniżej znajduje się wprowadzenie do każdej jednostki. Alkoholomierz używa następujących wyrażeń na wyświetlaczu i wydruku:

 • Density:                    gęstość w 20 0 C

 • S.G(20/20):              ciężar właściwy w 20 0 C

 • Alcohol:                    zawartość alkoholu % vol w 20 0 C ( tabela OIML )

 • Alcohol:                    zawartość alkoholu % vol w 20 0 C ( tabela AOAC )

​Definicja mierzonych parametrów

 • Stężenie alkoholu (% obj.) - procent objętościowy etanolu i wody w 200 C. Alkoholomierz wyposażony jest w tabelę konwersji między procentem etanolu a wartością gęstości. To urządzenie służy do kontroli jakości napojów alkoholowych.

 • Gęstość - masa (np. gram) na jednostkę objętości (np. cm3).

 • Ciężar właściwy (SG) (gęstość względna) - SG to stosunek masy między substancją a wzorcem odniesienia.

 

 

 

 

Porównanie metod pomiaru zawartości alkoholu

                                                                                                                 Czystość 

                                Łatwość                                                    Czas        kanału               Koszt            Koszt   

                                 użycia     Dokładność     Kalibracja     pomiaru   przepływu     początkowy   eksploatacji

Hydrometr              Trudna         Niska            Trudna          Długi       Umiarkowana    Niska            Niska

Metoda      

podczerwieni          Trudna       Średnia          Trudna          Krótki      Wymagana        Wysoki         Niska 

Chromatografia

    gazowa                Trudna       Średnia          Trudna          Długi       Wymagana        Wysoki         Wysoki

Destylacja plus

alkoholomierz        Łatwa         Wysoka           Łatwa           Krótki      Umiarkowana   Średnia        Niska

  

Hydrometr

 

IMetoda podczerwieni

Cena na rynku jest rozsądna, jednak koszt corocznej kalibracji u strony trzeciej jest wysoki. Operator musi bardzo dbać o hydrometr, ponieważ jest wykonany ze szkła. Gdy stosuje się tę metodę, należy przygotować dużą objętość próbki, a operator musi poczekać, aż temperatura osiągnie określoną temperaturę pomiaru. Błąd ludzki w zależności od doświadczenia operatora jest duży, dlatego też bardzo trudno jest uzyskać wiarygodne wyniki każdego dnia.

Metoda ta wykorzystuje najnowszą technologię. Jednakże cena tych aparatów jest ciągle zaporowa dla większości producentów alkoholi, a niektóre  kraje nie akceptują jej jako oficjalnej metody. Ta metoda ma różnicę w dokładności między wynikiem testu a wartością teoretyczną, gdy stężenie alkoholu jest wysokie. Ponieważ operatorzy muszą sami przygotować standard kalibracyjny, nie jest to łatwe dla niedoświadczonych laborantów. 

  

Chromatografia gazowa

Destylacja plus alkoholomierz

Ta metoda jest skuteczna, gdy wolisz uzyskać wyniki wielu parametrów z jednej próbki. Jednak operator musi przygotować gaz nośny i przeprowadzić kalibrację za pomocą standardowych roztworów, a początkowy koszt takiej analizy  jest wysoki. Operacja nie jest również prosta dla wielu laborantów

Jest to tradycyjna metoda, a wynik jest najbardziej wiarygodny. W wielu krajach to badanie jest najbliższe wymaganiom metody referencyjnej. Przed pomiarem stężenia alkoholu za pomocą alkoholomierza (miernika gęstości) należy przeprowadzić destylację, która polega na usunięciu substancji organicznych ( takich jak cukier ) z roztworu próbki. Po destylacji badamy zmieszany roztwór wody i etanolu za pomocą alkoholomierza. . Największymi zaletami ALM-155 jest możliwość pomiaru dowolnej kolorowej próbki i próbki o wysokiej lepkości pobranej z produkcji.

 

 

 

 

 

Zasada działania alkoholomierza

(oscylacyjny miernik gęstości)

Wyobraź sobie model, jak na rysunku po prawej stronie, w którym na końcu pręta przymocowany jest ciężarek. Po prztyknięciu palcem ciężarka zaczyna drgać. Widać, że oscyluje wolniej przy większej wadze i szybciej przy mniejszej wadze. Wynika to z faktu, że ciężarek będzie drgał z okresem oscylacji charakterystycznym dla danej substancji, proporcjonalnie do masy ciężarka.

 

 

Alkoholometr- jego zalety i wady

 

Zalety

 

Wady

 • Wymagana jest tylko niewielka objętość próbki.

 • Cyfrowy wyświetlacz nie powoduje

 • błędnego odczytu.

 • Krótki  czas pomiaru.

 • Niskie koszty eksploatacji.

 • Łatwy w użyciu i łatwy do czyszczenia dla wszystkich operatorów.

 • Zgodność z normami narodowymi w większości krajów.

 • Łatwy do przesłania wynik na komputer.

 • Każda kolorowa próbka jest mierzalna..

 • Próbka  o wysokiej lepkości jest mierzalna.

 • Do pomiaru alkoholu potrzebne jest wykonanie destylacji, ponieważ jest to najlepsze przygotowanie do precyzyjnego pomiaru stężenia alkoholu.

 • Wstępny koszt pomiaru jest wyższy w porównaniu do hydrometru.

 • Wymagane jest źródło zasilania.