Technologia - Zasada działania alkoholomierza

Zasada działania alkoholomierza

(oscylacyjny miernik gęstości)

capillare oscillante.jpg

 

Wyobraź sobie model, jak na rysunku po prawej stronie, w którym na końcu pręta przymocowany jest ciężarek. Po prztyknięciu palcem ciężarka zaczyna drgać. Widać, że oscyluje wolniej przy większej wadze i szybciej przy mniejszej wadze. Wynika to z faktu, że ciężarek będzie drgał z okresem oscylacji charakterystycznym dla danej substancji, proporcjonalnie do masy ciężarka.