Technologia - Definicja mierzonych parametrów.

Definicja mierzonych parametrów.

 

Po pierwsze, bardzo ważne jest zrozumienie definicji każdego słowa. Poniżej znajduje się wprowadzenie do każdej jednostki. Alkoholomierz używa następujących wyrażeń na wyświetlaczu i wydruku:

  • Density:                    gęstość w 20 0 C

  • S.G(20/20):              ciężar właściwy w 20 0 C

  • Alcohol:                    zawartość alkoholu % vol w 20 0 C ( tabela OIML )

  • Alcohol:                    zawartość alkoholu % vol w 20 0 C ( tabela AOAC )

​Definicja mierzonych parametrów

  • Stężenie alkoholu (% obj.) - procent objętościowy etanolu i wody w 200 C. Alkoholomierz wyposażony jest w tabelę konwersji między procentem etanolu a wartością gęstości. To urządzenie służy do kontroli jakości napojów alkoholowych.

  • Gęstość - masa (np. gram) na jednostkę objętości (np. cm3).

  • Ciężar właściwy (SG) (gęstość względna) - SG to stosunek masy między substancją a wzorcem odniesienia.