Strona Główna - Opinie użytkowników

 

Opinie użytkowników

 

Dokładność                   4.5         ★      ★      ★      ★     

Czas pomiaru                4.1         ★      ★      ★      ★     

Użyteczność                  5.0         ★      ★      ★      ★     ★

Umiarkowana cena      4.5         ★      ★      ★      ★     

Komentarz od klienta

  • ALM-155 jest idealną alternatywą dla wagi hydrostatycznej do optymalnej kontroli jakości..

  • System jest solidny i możliwy do użycia na każdym stole laboratoryjnym i dowolnej powierzchni

  • Pompka perystaltyczna zapewnia powtarzalność analizy próbki oraz czyszczenia celki pomiarowej

  • Łatwy w użyciu system zapewnia dokładną i powtarzalną analizę próbki dla dowolnego zespołu kontroli jakości  

  • Nie jest wymagana specjalna konserwacja poza myciem celki pomiarowej.

  • ALM 155 jest niedrogim aparatem zapewniającym precyzyjne pomiary gęstości oraz mocy alkoholu dla szerokiego spektrum klientów