Technologia - Porównanie metod pomiaru zawartości alkoholu

Porównanie metod pomiaru zawartości alkoholu

                                                                                                                 Czystość 

                                Łatwość                                                    Czas        kanału               Koszt            Koszt   

                                 użycia     Dokładność     Kalibracja     pomiaru   przepływu     początkowy   eksploatacji

Hydrometr              Trudna         Niska            Trudna          Długi       Umiarkowana    Niska            Niska

Metoda      

podczerwieni          Trudna       Średnia          Trudna          Krótki      Wymagana        Wysoki         Niska 

Chromatografia

    gazowa                Trudna       Średnia          Trudna          Długi       Wymagana        Wysoki         Wysoki

Destylacja plus

alkoholomierz        Łatwa         Wysoka           Łatwa           Krótki      Umiarkowana   Średnia        Niska

  

Hydrometr

 

Cena na rynku jest rozsądna, jednak koszt corocznej kalibracji u strony trzeciej jest wysoki. Operator musi bardzo dbać o hydrometr, ponieważ jest wykonany ze szkła. Gdy stosuje się tę metodę, należy przygotować dużą objętość próbki, a operator musi poczekać, aż temperatura osiągnie określoną temperaturę pomiaru. Błąd ludzki w zależności od doświadczenia operatora jest duży, dlatego też bardzo trudno jest uzyskać wiarygodne wyniki każdego dnia.

 

IMetoda podczerwieni

  

Chromatografia gazowa

 

Metoda ta wykorzystuje najnowszą technologię. Jednakże cena tych aparatów jest ciągle zaporowa dla większości producentów alkoholi, a niektóre  kraje nie akceptują jej jako oficjalnej metody. Ta metoda ma różnicę w dokładności między wynikiem testu a wartością teoretyczną, gdy stężenie alkoholu jest wysokie. Ponieważ operatorzy muszą sami przygotować standard kalibracyjny, nie jest to łatwe dla niedoświadczonych laborantów. 

 

Ta metoda jest skuteczna, gdy wolisz uzyskać wyniki wielu parametrów z jednej próbki. Jednak operator musi przygotować gaz nośny i przeprowadzić kalibrację za pomocą standardowych roztworów, a początkowy koszt takiej analizy  jest wysoki. Operacja nie jest również prosta dla wielu laborantów

Destylacja plus alkoholomierz

 

Jest to tradycyjna metoda, a wynik jest najbardziej wiarygodny. W wielu krajach to badanie jest najbliższe wymaganiom metody referencyjnej. Przed pomiarem stężenia alkoholu za pomocą alkoholomierza (miernika gęstości) należy przeprowadzić destylację, która polega na usunięciu substancji organicznych ( takich jak cukier ) z roztworu próbki. Po destylacji badamy zmieszany roztwór wody i etanolu za pomocą alkoholomierza. . Największymi zaletami ALM-155 jest możliwość pomiaru dowolnej kolorowej próbki i próbki o wysokiej lepkości pobranej z produkcji.