Dlaczego pomiar alkoholu jest niezbędny?

Wprowadzenie do istotnych powodów i możliwości związanych z pomiarem alkoholu.

 

 

 

​​Wina, moszcz i enologia

Winnice.

Produkcja moszczu.

Alkohol jest istotnym parametrem dla win butelkowanych. Podanie błędnych wartości może skutkować nałożeniem dotkliwych kar na jego producentów. Z tego powodu analiza wina musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami analitycznymi.

Jest bardzo ważne, aby sprawdzać gęstość, ciężar właściwy oraz stężenie alkoholu podczas procesu fermentacji, by sprawdzać jej postęp i zauważyć, gdy zatrzyma się przedwcześnie.

 

Znając gęstość soku winogronowego (ogólnie nazywanego moszczem) możemy oznaczyć ilość cukru zawartego w tym soku przed fermentacją. To pozwala nam określić spodziewaną zawartość alkoholu w winach. Dlatego też jest bardzo ważne, aby dokładnie mierzyć gęstość soku.

Laboratorium enologiczne

Oprócz zapewnienia wsparcia analitycznego winnicom laboratoria te mogą wydawać certyfikaty analizy o mocy prawnej. Te laboratoria muszą przeprowadzać analizy zgodnie z oficjalną metodą, aby mieć pewność co do dokładności wartości,

które poświadczają.

Wine 183KB_check.png

Application notes

 

 

 

 

Gorzelnie i alkohole

Producenci napojów alkoholowych, np. gorzelnie wytwarzają produkty o wysokim stężeniu alkoholu. Wymagają oni wysokowydajnych aparatów pomiarowych mierzących stężenie od 0% do 100 % zawartości alkoholu. Dlatego też ten aparat jest bardzo przydatny w takich zastosowaniach.

Whiskey 127KB_check.png

Application notes

 

 

 

Piwo i ocet winny

Piwo

Beer 130KB_check.png

Monitorowanie gęstości i ciężaru właściwego podczas procesu produkcji piwa jest bardzo ważne dla jakości produktu gotowego. Miernik ALM-155 może przeprowadzić badanie zawartości alkoholu po destylacji próbki piwa.  

Ocet winny

Ocet otrzymuje się przez utlenienie zawartości etanolu w winie, jabłeczniku, piwie, innych fermentowanych napojach alkoholowych lub surowcach takich jak słód, ryż oraz surowe i gotowane owoce. Sprawdzanie stężenia alkoholu podczas procesu utleniania jest bardzo ważne, aby dokładnie monitorować, kiedy etanol całkowicie zmienił się w kwas octowy.

 

 

 

 

Disinfectant and hand sanitizer

Our technology of density meter to determine alcohol content is used for quality control in production of not only wine, sprits or beer, but also disinfection solution and hand sanitizer. The ethanol content in disinfectant solution and hand sanitizer is generally adjusted to be around 70% to exert the best bactericidal effect.Today, the market demand for these solutions is increasing under the global COVID-19 pandemic . On the other hand, it can't be denied that there are a growing number of companies selling products that label the incorrect percentage of ethanol content, which is not enough to disinfect.We believe that our alcohol meter is the best instrument for checking the ethanol content in a solution.

個人衛生

Application notes