Strona Główna - Alkoholometr- jego zalety i wady

Zalety

 • Wymagana jest tylko niewielka objętość próbki.

 • Cyfrowy wyświetlacz nie powoduje

 • błędnego odczytu.

 • Krótki  czas pomiaru.

 • Niskie koszty eksploatacji.

 • Łatwy w użyciu i łatwy do czyszczenia dla wszystkich operatorów.

 • Zgodność z normami narodowymi w większości krajów.

 • Łatwy do przesłania wynik na komputer.

 • Każda kolorowa próbka jest mierzalna..

 • Próbka  o wysokiej lepkości jest mierzalna.

 • Do pomiaru alkoholu potrzebne jest wykonanie destylacji, ponieważ jest to najlepsze przygotowanie do precyzyjnego pomiaru stężenia alkoholu.

 

Wady

 • Wstępny koszt pomiaru jest wyższy w porównaniu do hydrometru.

 • Wymagane jest źródło zasilania.